درباره من

مهندس برق 

روانشناس تحصیلی 

سابقه بیش از 13 سال فعالیت مشاوره ای 

مشاور رتبه های 3 4 7 8 9 10 و…..

مدرس دانشگاه 

درصد قبولی 85%
حال خوب 100%
روانشناسی 100%
دوره های من