پوریا پژوهان فر

مشاور

درباره استاد:
سابقه بیش از ۱۲ سال سابقه فعالیت آموزشی و تدریس

آدرس ایمیل

poorya70.pp@gmail.com

صفحه اینستاگرام

poorya.pazhoohanfar

شماره تماس

۰۹۳۵۸۵۳۲۴۸۹

تلگرام

pooryap@

آدرس

حدفاصل آزادگان و غفاری پلاک ۱۱ موسسه افتخار آفرینان

ماموریت و بیوگرافی

سابقه بیش از ۱۲ سال فعالیت آموزشی 

موسس و مدیر عامل افتخار آفرینان 

دانشجوی دکتری روانشناسی

دوره های ارائه شده توسط این مدرس